Thursday, 19/07/2018 - 19:51|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BẢO LÂM
 • Nguyễn Quang Điều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Tổ chức
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915999389
  • Email:
   quangdieu.edu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lý Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Tổ chức
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01276714486
  • Email:
   ngoclanngaydong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: