Friday, 27/11/2020 - 21:00|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BẢO LÂM
 • Bế Văn Bằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ chuyên môn THCS
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972052251
  • Email:
   bekhanhbang2010@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ chuyên môn THCS
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985723597
  • Email:
   nguyenthinghiathcs.bl@gmail.com